Fördelar med tegelfasad

Det finns många fördelar med att bygga sitt hus med en tegelfasad, vilket är något som blir allt mer populärt. Det ökar i popularitet trots att det är dyrare att bygga ett hus i tegel än jämförelsevis ett hus med en fasad av trä eller puts.

En av de absolut största fördelarna som många tänker på när de väljer en fasad med tegel är att den är så gott som underhållsfri. En husfasad som är gjord av tegel kan stå sig i upp till 30 år innan den behöver någon form av underhåll.

Förutom att fasaden blir underhållsfri i många år framöver och man därmed sparar in på arbete som annars skulle behöva utföras så är det också en ekonomiskvinning med tegelfasad. Dels blir det en ekonomisvinning i sig att inte behöver underhålla fasaden och betala material och arbete för detta men det finns också andra ekonomiska aspekter att ta hänsyn till.

Med en tegelfasad blir det även lägre driftkostnader då energiförsörjningen blir lägre. En kall vinterdag hjälper teglet att behålla värmen inomhus och en varm sommardag hjälper den istället till med att hålla det svalt och skönt inomhus. Med hjälp av dessa effekter så är tegel ett populärt material att använda för så kallade passiva hus och även lågenergihus.

Tegel är även ett material som är slittåligt och står sig länge, dels som tidigare nämnt att det är underhållsfritt men det står också emot slitningar som sprickor och att huset ”sätter” sig.

Tegel är också helt och hållet ett naturmaterial vilket gör det till ett miljövänligt material.

Med hjälp av tegelfasad kan vi alltså få en bättre inomhusmiljö då den hjälper till att reglera inomhustemperaturen och även fuktigheten. Men tegel har också en fantastisk förmåga att absorbera ljud, både inomhus så att ljudet mellan olika rum blir lägre men också att det kommer in mindre buller utifrån och in.

admin